Ditt lokala alternativ för framtiden

Partiet för dig som vill vara med att bygga Mora kommuns framtid

Ditt lokala alternativ för framtiden

Partiet för dig som vill vara med att bygga Mora kommuns framtid

Ditt lokala alternativ för framtiden

Partiet för dig som vill vara med att bygga Mora kommuns framtid

Vår kommun skall bli en kommun med framtidstro, där alla känner sitt värde. Vår kommun skall ha fortsatt goda förutsättningar att ge försörjning åt sina invånare, genom gott samarbete mellan oss innevånare, våra aktiva intresseföreningar, vårt näringsliv och Mora Kommun.Vi ska arbeta för att vår kommunala verksamhet stämmer med vad vi kommuninnevånare vill ha, till rätt pris. 
 

  • Tillgång till valfrihet skall finnas inom barnomsorgen, skola, äldreomsorgen osv, vi vill verka för mångfald.
  • Vi kommer att driva de frågor  som är viktiga genom att alltid lyssna till kommuninnevånarna och ha en bra kontakt med er.
  • Alltid ha målet klart för en bättre kommun och dess innevånare.
  • Alla barn ska lämna Moras grundskolor med tillräckliga basfärdigheter.
  • Bo i Mora kommun skall vara uppskattat, inte bara beskattat.
  • Byarna skall känna att de har ett bra egenvärde. Stärka deras betydelse för en levande kommun.
  • Skapa Sveriges bästa barnomsorg(förskola) nära där du bor. Genom utnyttjanda av flyttbara moduler.
  • En värdig äldre vård, där ingen kommer i kläm mellan ekonomi och behov.
  • En trygg kommun att leva och bo i
  • En kommun med bra företagande och arbetstillfällen

LÅTER DET INTRESSANT?

Vill du vara med och påverka Mora kommuns framtid så är du välkommen till MORAPARTIET. 
Bli medlem du också!

Som medlem får du information om vad vi arbetar med just nu och vilka motioner vi lämnat in samt vilka beslut vi reserverar oss mot.
Medlemsavgift 100 kr Postgiro Nr 48 14 35-6

Morapartiet
Länsmansvägen 4
792 21 Mora - Box: 45
0250-388 86
0730-226822
nille.nille@telia.com

© 2022 Morapartiet
Information om cookies